Titanic enkazına dalış yapan denizaltı Titan’ın geçtiğimiz günlerde kaybolması üzerine bir olay anı çalışmasına başlamıştım ki bugün de kayıp denizaltının enkazına ulaşıldığı haberi geldi. Tur şirketi OceanGate yetkilileri ve çalışanları için yaşanan bu üzücü olayın bir de 5 yolcunun ailesi adına da elim sonuçları doğdu…

Astrolojik perspektiften bu süreci incelemek; horary (soru), eleksiyon (seçim) gibi katarchic temeli ve mundane (dünya) gibi olay anı haritaları ile ilgilenen astrologlar için verimli bir çalışma olacaktır.

Kayıp haritaları ile ilgilenirken son görülme, son haber alınma anlarını, kamera kayıtlarını, telsiz verilerini ya da hiçbir verimiz yoksa da ilk haberin çıkış anını referans alıyoruz. Bu tür çalışmalarda gayet tatmin edici veriler elde edebiliyoruz.

Kayboluş anı için koordinatlarımız 41°43′32″ Kuzey enlemi ve 49°56′49″ Batı boylamı olarak Kuzey Atlantik okyanusudur. Son haber alınma anı için saat verilerini ise The Guardian haber sitesinden edindim. Görselde zaman çizelge verilerini inceleyebilirsiniz.

https://www.theguardian.com/world/2023/jun/21/titanic-sub-timeline-titan-submersible-missing-vessel

Tüm bu veriler ışığında oluşturduğumuz harita OceanGate’in yüzey personeli ile gemi arasındaki son iletişim anına dayanıyor.

Olay anı haritalarında birinci ev olayın ne olduğunu, olayla ilişkili durumun tam olarak nasıl olduğu bilgilerini verir. 1. eve yerleşen herhangi bir gezegen olmadığı için Başak burcunun doğasını incelemeliyiz. Başak; doğası gereği hazırlık aşamalarını gösterir. Koç burcu ile başlattığımız Zodyak çemberini evler ile eşleştirdiğimizde Başak’tan bir sonraki burç Terazi ile ufkun üstüne erişiriz. Terazi’den bir basamak öncesi ise Başak doğasındadır ki yüzey altını işaret eder.

Yöneticisi ise Merkür’dür ve haritada Merkür 10. evde yerleşimdedir. Lilly seyahat haritaları için haritalara bakışta dört köşe eve önem atfeder. Der ki; seyahate çıkışı 1. ev, seyahatte yolda olduğumuz yeri haritada 10. evi gösterir. Aynı şekilde varış yeri için 7. evi ve dönüş yolu için de 4. evi işaret eder.

Bu bilgiyle ek olarak seyahat aracını yani gemiyi 1. ev anlatırken; Ay da yolcuları anlatmaktadır. Tüm bu bilgileri toparladığımızda şu şekilde yorumlarız.

Asc yöneticisi Merkür; 10. evde yani geminin seyahatte yolda olduğuna işaret ediyor. Olay anı için geminin dönüşte ya da Titanic enkazına vardığını anlatmıyor. Seyahate çıkılmış ama varış gerçekleşmemiş demektir… Bu detay olay örgüsü için önemli olacaktır. Çünkü denizaltı aracı iniş sırasında basınç temelli patlamıştır. Kaybolan araçla iletişim kesildiği için aracın / geminin nerede olduğu konusunda da bilgi verecektir.

Merkür gemiyi tarif ediyor. Yerleştiği İkizler burcu da öyle… Merkür’ün doğası çeşitli parçaların bir araya getirilmesini, işlevselliği, küçüklüğü ve ulaşımı anlatmaktadır. Araç tam olarak 5 kişinin sığabileceği şekilde dizayn edilmiş. Çok küçük, kompakt ve ağırlıktan arındırılmış. Bu nedenle daha derine inebilmesi düşünülmüş. İkizler burcu da aynı şekilde kısa mesafe yolculukları anlatır ki ana gemiden ayrılarak bu araçla iniş gerçekleşiyor yani bir bağlantı söz konusu. Aynı şekilde İkizler burcu; Merkür’ün yönettiği diğer Başak burcu gibi tedbirli, temkinli davranışlar göstermez.

Olay öyle ilginç ki denizaltının komutasında bir joystick yani oyun konsolu bulunmakta. Merkür İkizler tam olarak bu semboliği anlatmaktadır. Örneğin Başak burcu herhangi bir tehlike anı için önceden önlem almayı ifade eder. Bir denizaltı için battığında ya da bir sorun olduğunda yerini belli eden bir battı şamandırası vardır fakat bu araçta kontrol mekanizması bile yok. Onun yerine bir oyun konsolu bulunuyor. Pek tabi İkizler burcu doğasında merak, deneme, hareketle düşünme vardır. Önceden planlama olmadığı için Merkür İkizler yerleşimi ile aracı direkt bağdaştıracağız. 

Ayrıca İkizler burcunun mitolojisinde yeraltı ile bağlantılar yakalarız. Sonuçta İkizler bir hava burcu temsilidir fakat işin özünde yer altına iniş, yer altından yükselme öyküleri barınır. 

Babil astronomisinde, Castor ve Pollux yıldızları Büyük İkizler olarak biliniyordu. İkizler küçük tanrılar olarak görülüyordu ve sırasıyla ‘Yeraltı Dünyasından Yükselen’ ve ‘Kudretli Kral’ anlamına gelen Meshlamtaea ve Lugalirra olarak adlandırılıyorlardı. Her iki isim de Babil’in en büyük veba tanrısı ve Yeraltı dünyasının kralı olan Nergal’in unvanları olarak anlaşılabilir. Kaynak: Babylonian Star-lore, Gavin White, Solaria Pubs, 2008, sayfa 125

Yunan mitolojisinde ise Castor ve Pollux, denizcilerin koruyucusu rollerinde mitolojik olarak St. Elmo’nun ateşiyle ilişkilendirildi. Kaynak: Ridpath ve Tirion 2017, s. 150–152.

İkizler ayrıca medikal astrolojide akciğerler, nefes alışverişi ile ilişkilidir. Merkür de keza kısıtlı bir zaman için yetecek respirasyonu karşılama için üretilen insan yapımı aracı anlatmaktadır. Tüm bunlar gemi ile bağdaştırabileceğimiz semboliklerdir.

Ay ise taşınmayı, yol almayı, yönü, yolcuları ya da müşterileri ifade etmektedir. Olay anı son irtibatı anlatmaktadır. Bu nedenle Ay’ın önceki yerleşimini düşünürsek yolcuların tehlikeli bir yolda olduklarını gözleyebiliriz. Ay Yengeç burcuna geçmeden evvel ikizlerdeydi. Bu durumda Ay’ın peregrin yani asaletsiz olduğunu düşüneceğiz. Yine de sembolojide olayın sansasyonel şekilde haber yapılması taşıdığı yolcuların milyarder olmalarından kaynaklıdır. Bir yolcu için kişi başı bilet fiyatı 250.000 dolardır.

Bunu da Ay ile Jüpiter arasındaki karşılıklı ağırlamadan görebiliyoruz. Ay; Jüpiter’in yerleştiği Boğa burcunda yücelim asaletine sahipken Jüpiter de Ay’ın yerleştiği Yengeç burcunda yücelim yöneticiliği almaktadır. Bu durumda Jüpiter’in varlığı, zenginliği gösterdiğini söylemek mümkün fakat yücelim yöneticilikleri tehlikeli durumları öne taşıma limitsizliğine sahiptir çünkü taşkınlığı sembolize eder. Velev ki bu yolcular da Titanic’in enkazını görmek üzere lüks, butik ve çoğu kişinin maddi kaynağını akıtmak istemeyeceği bir yolculuğu tercih etmişlerdi.

Haliyle bu durum da olayın medya üzerinde etkisini yüceltti. (Jüpiter 9. ev, medya) Hâlbuki tam da bu günler içinde 750 mülteci taşıyan bir teknenin batması ve canların deniz sularında kaybolması haberleri de yayınlanmıştı. Ama kimse bu konuları köpürtmedi…

Lilly’e göre ışıkların (Güneş ve Ay) ufkun üstünde olmasını kayıp haritaları için anlamlı bir durumdur. Kaybolan şeyin ortaya çıkabileceğini düşündürür fakat bu yerleşim, incelediğimiz olay için yeterli gelmemiştir. Ay’ın Yengeç burcuna henüz yeni girişi ve maalesef ki Mısır sınır yöneticiliğinde Mars’ı işaret etmesi üzücüdür. Görüldüğü gibi Mars tehlikeleri anlatan 8. ev yöneticisidir. Aynı şekilde diğer ışık kaynağı Güneş’in de bilinmezliği ve kayıpları anlatan 12. ev (Aslan) yöneticisi olduğunu görüyoruz. Ayrıca 8. evin (Koç) yücelim yöneticisidir. Bunlar dışında Güneş, Neptün (bilinmezlik) ile açıya ilerliyordur.

Sembolikleri bu şekilde oturtabiliyoruz. Şimdi ise olay örgüsünün nereye doğru evrileceği üzerinde yorumlarımızı genişletelim.

Burada Güneş’i yetkili kişiler olarak da ele alabiliriz. Hatta incelediğim birçok kayıp haritasında Güneş yerleşkesi ve açıları kaybolan şey ile ilgili yer/yön dâhil birçok veriyi göstermiştir. Maalesef ki Güneş’in Neptün’e ilerleyen kare açısı arama-kurtarma konusunda yetkililerin yeterli bir durumla karşılaşamayacaklarını sembolize ediyor. Ayrıca Güneş’in Mısır sınırı da Satürn ki Satürn’ün durumu daha da zor… Satürn Balık’ta ve durağan konumda. Satürn Balık uluslararası suları net şekilde anlatmaktadır.

Satürn sınırlar, kontrol ve yetki görevlerinin kimde olduğunu gösterir fakat Balık yerleşimi yetki ve komutayı kimin nasıl üstleneceği konusunda karmaşaya yol açar. Tam da böyle bir olay haritası ile karşılaşıyoruz çünkü kayıp denizaltı uluslararası sularda… Yine de odak konusu bu yetki olmakta çünkü durağan gezegenler odaklanmayı o gezegen konusu üzerine çeker. Satürn’ün durağan konumu da yetkililer için arama-kurtarma konusuna odaklanmaları, yetki ve yönetimi nasıl karşılayabileceği konusuna eğiltmiştir.

Yetkililer açısından durum çaresizliği görülürken yolcular için duruma baktığımızda Merkür ve Ay’ın açılarını değerlendirmeliyiz. Ay birkaç derece sonra Satürn ile üçgen açı yapacak. Merkür ise Satürn’den ışığını almış (kare) ve Venüs’e taşımıştır. Şimdi ise Mars’a açıya gidiyordur.

Tüm bu pozisyonlar Satürn’ün önemini bir kere daha ortaya çıkarıyor. Horary’de gemiyi hasta edecek, hasara uğratacak alanları için 6. eve bakılır. Burada Satürn’ün oluşu geminin ana bölümleriyle ilgili önemli bir sorunun olduğuna işaret ediyor. Bu gemi suyun üstünde de olmadığı için gördüğümüz 6. ev Satürn yerleşimi hayati bir olaya vesile olan negatif bir durumdur. 

Horary’de Ay’ın açıları durumu kötüleştirmez ya da iyileştirmez. Ay’ın üçgen açısı bu nedenle bir iyileştirici çözüm değildir. Tam tersi kusursuz bir yönü anlatır. Yani geminin kusurlu durumunun ne kadar sürebileceği, nasıl bir durum olduğuyla ilgili yön ve tayin almamıza vesile olur. Fakat asıl gösterge olan Merkür’ün, Satürn ile tamamladığı kare açısını değerlendirirsek yüzeydeki OceanGate yetkilileri ile iletişimin kesilmesinin sebebinin aracın almış olduğu hasar nedenli olduğunu gözleyebiliyoruz.

Bu durum çoktan gerçekleşmiş. Maalesef ki Merkür, Satürn’ün ışığını Venüs’e iletmiş. Venüs, ses ve basıncın göstergesidir. Haliyle Satürn ve Venüs sembolikleri basınçla ilgili ağır hasar durumunu net şekilde açıklıyor. Merkür bu süreçleri geçirmiş ve şimdi Mars’a yani 8. ev yöneticisine ilerliyor ki durum bir facia ve parçalanma olarak ortaya taşınıyor.

Yani iletişim kesildiği an parçalanma gerçekleşmiş ve şimdi gemi parçalarının savruluşu ile olay ilerliyor diyeceğiz… Ayrıca Venüs ve Mars 12. ev yerleşimindedir ki 12. ev görülmezliği, bilinmezliği, uluslararası suları, uzak yerleşimleri anlatır… Tüm bunlar acı verici bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Yolcuların durumu maalesef ki sadece göstergelerin kendi asaletinde yerleşimde olmaları ile görülmüyor. Merkür, İkizler ve Ay Yengeç konumları iyileştirici gibi görünse de olay haritasına bütünde baktığımızda durumu zora sokan birçok gösterge de yakalıyoruz…

Parçaların bulunması ile ilgili süreç tahmini yaparsak da yetkilileri sembolize eden Güneş’e yöneliriz. Güneş’in 3° sonra Ay’ın burcuna girişi yetkililerin yolculara ya da gemiye ulaşabileceği anlamına geliyor ve tam 3 gün sonra gemi enkazına ulaşıldığı haberini aldık. 

Yani iletişim kesildiği an parçalanma gerçekleşmiş ve şimdi gemi parçalarının savruluşu ile olay ilerliyor diyeceğiz… Ayrıca Venüs ve Mars 12. ev yerleşimindedir ki 12. ev görülmezliği, bilinmezliği, uluslararası suları, uzak yerleşimleri anlatır… Tüm bunlar acı verici bir tabloyu gözler önüne seriyor.

Yolcuların durumu maalesef ki sadece göstergelerin kendi asaletinde yerleşimde olmaları ile görülmüyor. Merkür, İkizler ve Ay Yengeç konumları iyileştirici gibi görünse de olay haritasına bütünde baktığımızda durumu zora sokan birçok gösterge de yakalıyoruz…

Parçaların bulunması ile ilgili süreç tahmini yaparsak da yetkilileri sembolize eden Güneş’e yöneliriz. Güneş’in 3° sonra Ay’ın burcuna girişi yetkililerin yolculara ya da gemiye ulaşabileceği anlamına geliyor ve tam 3 gün sonra gemi enkazına ulaşıldığı haberini aldık.

KARTOGRAFİK İNCELEME

Kartografik olarak incelediğimizde öykü daha da ilginçleşiyor.

Tam batış koordinatlarında Plüton/Chiron orta noktasının Mc ile kavuşum hattında olduğunu gözlüyoruz. Bu durum epey üzücü çünkü kartografik Chiron hatları ait olmama ile ilişkilendirilir. Aslında karada yaşayan canlılar olarak insanlar ait olmadıkları suyun altındalar. Ve ne yazıkki Chiron 8. evde ve Mars da 8. evin yöneticisidir. Plüton da bu olayın bir facia olarak adlandırılmasına vesile olmuştur. Hatta Plüton zenginliği de ifade eder. Keza Ay, Jüpiter orta noktasının Mc hattı da zengin yolcuları net şekilde anlatmaktadır. 

Daha da ilginci tam bu koordinatlarda tutulma haritasındaki tehlikeli hatların oluşu…

Şimdi bu olay öncesindeki taa 20 Nisan 2023’te gerçekleşen Hibrit Güneş tutulması haritasını kartografik olarak inceleyelim. Grafikte gördüğünüz üzere tehlikeli Mars ve beklenmeyeni anlatan Uranüs hatlarının tam bu koordinatlar üzerinde çakıştığını gözlüyoruz…

ARAP NOKTALARI İLE İNCELEME

Olay anı haritalarında arap noktalarını sıklıkla kullanıyorum. Detayları yakalamak adına önemli veriler ortaya çıkartıyorlar. Özellikle açıların benefik ya da malefik olarak ayrımlarında netlik kazanmak yerine nokta ve yöneticilerinin yerleşkelerine bakarak incelemekte daha çok keskinlik gözlüyorum.

Seyahat Noktası: (Pars Peregrinations)

Both: ASC + 9.ev girişi – 9.ev Yöneticisi

Suda Seyahat Noktası: (Pars itineris in aqua)

Gündüz: ASC + 15° Yengeç – Satürn

Gece: ASC + Satürn – 15° Yengeç

Bir deneysel astrolog olarak özellikle roketlerin başarılı/başarısız fırlatılış anı haritalarında ve kazayla sonuçlanan uçak yolculuklarının haritalarında seyahat noktalarının çok net çalıştığını söyleyebilirim. Bunlara ek olarak tehlike noktasını da kaza, afet gibi konularda değerlendirmeye alıyorum.

Haritada seyahat noktası 21° yerleşimi ile tam olarak Uranüs ile dip dibedir. Ani, beklenmedik ve özellikle seyahatler için şok edici, elim sonuçlar doğurabilecek gösterge olan Uranüs’ün tam olarak bu an haritasında yan yana olmaları dikkat çekicidir çünkü arap noktaları çok hassas hesaplamalara dayanır. Yaklaşık 4 dakikada bir Asc derecesinin değiştiğini düşünürsek ve nokta hesaplarında Asc derecesinin kullanıldığını da düşünürsek bu durum oldukça önemli bir sonuç veriyor. 

Suda seyahat noktası ise 16° yerleşimde ve 16° Mars ile tam 150’lik açı paylaşmaktadır ki 150’lik açılar yine beklenmeyeni, kaza ve ölümleri net şekilde anlatmaktadır. Nokta ayrıca Plüton’un da bulunduğu burçtadır. Yöneticisi Satürn’ün durumuna üst satırlarda değinmiştik. Aynı şekilde tehlike noktası ile Plüton arasındaki kare açıyı ve noktanın Chiron ile aynı burcu paylaştığını ve 8. evde(tehlike, kriz) yerleşimde olduğunu hatırlamak gerekir. 

Olay anı haritalarında ölüm ve sonlar için 4. evi inceleriz. Burada Yay burcu yerleşimdedir. Bir gösterge olmadığından yöneticisi Jüpiter’e bakarız. Jüpiter de durağan Satürn’e açıya gitmektedir. Ek olarak 1. ev nefes almak, yaşama geliş iken karşısındaki 7. ev yaşamın verilişi, sonlanışı ve 4. evin 4. evi olarak ölüm konusuna ışık tutar ki burada da Jüpiter yönetimindeki Balık burcunu ve Dsc çizgisi ile yakın kavuşumda olan Satürn’ü düşünmeliyiz. Ayrıca aynı burç ve yerleşimde Neptün’ün oluşu derin sularda vefatı, boğuluşu net şekilde anlatmaktadır…

TİTANİC İLE BAĞLANTISI

Titan ismi Satürn’ün uydusuna atfedilmiştir. Satürn semboloji ve mitolojik olarak sularla oldukça ilgilidir. Öyleki yönettiği Oğlak, mitolojide Pan olarak Koç başlı Balık kuyrukludur. Ayrıca yönettiği diğer burç Kova da su dalgaları ile ilişkilidir. Fakat bunun tam karşıt konumda duran anlamları da vardır. Örneğin Titanlar Olimposlulardan da önceki tanrılar neslini anlatır Yunan mitolojisinde…

 Biliyoruz ki Titanlar, Uranos ve Gaia’nın çocuklarıydı fakat bu çocuklardan biri de Kronos’tu yani astrolojide imgelediğimiz Satürn’dü. Öyküde Satürn’ün Uranos’u hadım etmesi ile sınırların belirlenişi vardır. Bu vesileyle de kozmosu Titan arkadaşları ile yönetmişti… Ta ki Rhea ile Olimposlular gelene kadar… Titanomachy ve Zeus’un iktidara yükselişinin ayrıntılı bir açıklaması için Timothy Gantz, Early Greek myth, s. 44–56.

Açıkça, bir gemi inşa edilecekse adı lütfen Titan ya da Titanic, titanikos vb. olmasın… Titan ailesinden Oecanus vb. olabilir fakat Satürn’ü Kronos’un kudreti ile bağdaştırdığımız astrolojik yorumlar ışığında biliyoruz ki Satürn en ufak bir ihmali bile affetmez. Hele ki Satürn’ün retro ve hatta durağan olduğu tam bugünde başlatılan iniş olayı gökyüzü kurallarına uymayan yeryüzü için hiç de affedilecek gibi değildir.

Titanic ile olay anı haritasının bağlantısını inceledim. Haritaları üst üste yerleştirdiğimizde her iki olayın da birbiri ile nasıl konuştuğunu gözleyebilirsiniz. OceanGate şirketinin ilk amacı Titanik değildi fakat bir ticari strateji olarak kendi araçlarını Titanik enkazı için çalıştırma görevi üstlendiler. Hatta araçtaki yolcuların aslında Titanic’te vefat eden çiftin torunları olduğu da haberlere yansıdı. Tüm bu bilgiler ışığında Titanik gemisinin ilk seyahate çıkış haritası ile olay anı haritamızı karşılaştırmalıyız. 

Titanic ilk yola çıkış harita bilgileri duayen koleksiyoncu Louiz Rodden’e aittir. Ratingi A olan harita ile çalıştığımızda şu verileri elde ediyoruz.

Öyle ilginç bağlantılar var ki… Resmen Titanic’in yeniden ortaya çıkışı, yaşatılması konusunu üstlenen bir elim olay daha gözlüyoruz. Chiron tam tepede ve olay anı haritamızdaki 12. ev Venüs, Mars’ı bu haritada 1. eve yerleşiyorlar. Denizler göstergesi Neptün’ün tam 27° ile Titanic’in Venüs’ü üzerine yerleşmesi oldukça dikkat çekicidir. Titanic’in bu olaydan sonra daha da değerleneceği ve yeniden bir kurguya (Neptün) sahne olabileceğini söylemek mümkün…

Aynı şekilde derinleri, ölümü, dönüşümü ifade eden Plüton da tam 29° ile Ay’ın üzerindedir. Diğer tarafta da Titanic’in Plüton’u da tam 27° ile olay anı Güneş’inin üzerindedir ki bu da tam derece benzeşimi üzerinde durmamıza vesile oluyor. Aynı şekilde Ay 01° 26’ ile yaklaşık 2° Titanic’in Mars’ı üzerinde diyeceğiz. Belli ki tüm bu konumlar Titanic’in acı hatıralarını saklı sandığından yeniden çıkartacaktır…

INGRESS ÇALIŞMASI

Son olarak mundane (dünya) astrolojisi tekniğimizin vazgeçilmezi Ingress (giriş anı) haritasını incelediğimizde bağlantıları çok net gözlemliyoruz. Yıl için Güneş’in Koç burcuna tam 0° ile giriş anını kabul ederek harita çıkarıyoruz. Koordinatları ise bakmak istediğimiz yere göre belirliyoruz. 

Koordinatları bilmesek de ve hatta haber kaynaklarımız, saat paylaşımları doğru da olmasa Gezegen yerleşimleri ve derecelerinin değişmeyeceğini bilmeliyiz. Ingress haritamızda çok net şekilde Mars 27° ile ikizlere yerleşmiş. Demek ki yıl boyunca 27° yerleşimine dikkat etmeliyiz. Çünkü haritada Mars’ın tüm Koç stelyumunu domine etmesi ve de Neptün ile yaptığı kare açı net bir şekilde diyor ki denizlere dikkat!

Bu dikkat fişeği yetmiyormuş gibi bir de yıl içinde Güneş’in tam da Ingress Mars’ı üzerinde tam 27° İkizler’e geçtiği gün araçla inişe kalkışılmış… Hatta koordinatları olay yerine göre ayarlayıp Ingress harita çıkardığımızda Güneş’in tam olarak Mc çizgisi üzerinde eşleştiğini ve Neptün karesinin de tam Dsc çizgisinden geldiğini görüyoruz…

Bu da göksel pozisyonları değerlendirmemiz gerektiğine yeniden ışık yakıyor.  Önce tüm ihmaller konusunda iradenin biz insanlarda olduğunu unutmamalıyız. Daha sonra ihtimaller karşısında pozisyonumuzu gök ile eşleştirmeyi kendimize yeniden hatırlatmalıyız…

#deneyselastrolog

Kenan Yasin BÖLÜKBAŞI

23.06.2023, 06.07, Güre /Balıkesir

Akademi irtibat:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

E-mailinfo@kenanyasin.com

YouTube: http://bit.ly/2IqDyw5