Rock müzik kraliçemiz Tina Turner 24 Mayıs 2023 tarihinde bu dünyaya veda etti ama onu yıldızlar kümesine ışıklı bir seyahate uğurladık.

Yaşamı tam bir savaşçı olduğunu sanki bir amazon kadını olabileceğini net şekilde gösteriyor. 

Yaşam yolculuğunu bu sefer üçlü yöneticiliklerle inceleyelim…

Üçlü yöneticiliklerle ilerletim teknikleri Sidonlu Dorotheus’tan bize kalan önemli çalışmalardır. Bu çalışmaları günümüze taşıyan üçlü Robertlara (Hand, Zoller, Schmidt) teşekkür etmek gerekir.

Yukarıda gördüğünüz tabloda burçlar satırını ve her bir burcun altında da gezegenler sütunlarını görüyorsunuz. Bu tablonun kullanımı şu şekildedir. Örneğin haritanızda Jüpiter gezegeniniz Yengeç burcundadır. O halde tabloda Yengeç sütununa bakarız. Bu sütundaki üç gezegen de sıra ile Venüs, Mars ve Jüpiter’dir. 

Sırayı nitelendiren ise her bir satırdaki Gündüz, Gece ve Ortak yönetici bölümleridir. Şöyle ki eğer incelediğiniz harita bir gündüz haritası ise (Güneş, yatay ufuk çizginizin üzerinde ise) o halde sırayı hiç bozmadan Yengeç için; Venüs, Mars ve Ay yöneticiliklerini kullanırız. Eğer haritanız bir gece haritası ise (Güneş, yatay ufuk çizgisinin altında) o halde sıralamada Gece Yöneticisini ilk başa getiririz. Yani Yengeç için Mars, Venüs, Ay şeklinde devam eder…

Peki, Yengeç Jüpiter’inizin bu üç gezegen ile yönetilmesi neye dayanır?

Bu konuda tüm yaşamınızı üçe bölerek bu üç gezegene atfetmeye çalışırız. Örneğin 90 yıllık bir ömür süresi düşünerek yaşamınızı 30’ar yıllara ayırır ve Jüpiter’iniz için yaşamınızın bu üç yılını üç ayrı gezegene atfederiz.

Ya da bir almuten hesabı vb. öne çıkan gösterge arama konusunda bu gezegenleri tespit eder ve bir asalet değerlendirmesi yaparız. Bu yazıda yaşamın üç bölümü üzerinde duracağız.

Bilgi kökeni ise elementler düşüncesi ile gelişmiştir. Fark ederseniz tabloda aynı elemente mensup olan burçlar aynı üçlü yöneticiliklere sahiptir. Örneğin Koç, Aslan ve Yay ateş elementi burçlardır ve hepsinin sütununda Güneş, Jüpiter ve Satürn yer alır.

Bu bilgi Sidonlu Dorotheus’un Carmen Astrologicum adlı eserinden günümüze taşınmıştır. Fakat Ptolemy, Lilly, El-Biruni de eklemeler yaparak kendi çalışmalarına özel yöneticilikleri savundukları tablolar paylaşmıştır. Biz, en eski çıkış kaynağı olarak Dorotheus’u kullanacağız.

Yıllar önce değerli astrolog Sharon Knight’ın bir seminerine katılmıştım. Şimdi ise akademimizde seminerler veren bir değer oldu bizim için… O dönemki seminerinin konusu üçlü yöneticilikler üzerine yaşam yolu göstergeleriydi ve inanılmaz örnekler barındırıyordu.

Sevgili Knight, tradisyonel astroloji uygulayıcılarının günümüzdeki son kalelerinden biridir. Bu nedenle eski kaynakları çok iyi deşifre eder. Onunla konuşmalarımızda yönlendirdiği kaynaklar ışığında Helenistik dünyanın üçlü yöneticiliklerde ışıkları kullandıklarını gözlemledim.

Pek tabi üçlü yöneticilikleri hemen her gösterge ve derece için uygulayabilirsiniz fakat yaşam yolu konusunda ışıkları değerlendirmeyi ön planda tutmamız gerekiyor. Bunun dışında Zoller gibi değerli astrologların arap noktaları üzerinde durduklarına da şahitlik edebilirsiniz. (Detaylar için: A lost key prediction- Robert Zoller)

Özellikle haritanızdaki şans noktanızın üçlü yöneticiliklerini belirleyerek bu gezegenlerin haritanızdaki yerleşimlerine göre yorumladığınızda yaşamınızdaki şans ve refahın hangi dönemlerinizde nasıl ilerleyeceği konusunda da muazzam bilgiler edinebilirsiniz…

Bizler yaşam yolu için bu yazımızda ışıkları yani Güneş ve Ay’ı kullanacağız. İncelediğimiz harita eğer gündüz haritasıysa Güneş’i ele alıp onun üçlü yönetimindeki gezegenlerini inceleyeceğiz. Gece ise Ay’ı ele alacağız.

NE KADAR YAŞAYACAĞIM SORUNSALI

Buradaki en önemli handikap ise kişinin yaşam ömür süresinin nasıl hesaplanacağı üzerinedir… Burada eskiler yaşam ömrünü kabaca o dönemler için belki tutarlı olacak şekilde 75 yıl olarak ele almışlar ve üç bölüm için 25 yıl olarak hesaplamışlar. Bizler bu dönem için 90 yıl hesaplayarak yaşamı 30’ar bölüme ayırabiliriz. Pek tabi bu bir varsayım. Özellikle yaşayanlar için ömrün ne kadar olacağı muamma. Pek tabi eskiler bu konu üzerinde çok fazla durmuşlar. Özellikle Hyleg ve Alcocoden hesaplamaları ile kişinin ömür uzunluğunu en başta tespit etmek istemişler. Çünkü düşünün ki bir kişinin haritası ile ilgili görülerinizi belirtiyorsunuz fakat sonra o kişi ölüyor… Kişinin ölümü ile sonuçlanan bu durumda tüm çalışmanız koca bir “puff” olurdu…

Bu nedenle yaş ömrü hesaplamalarını geliştirmişler. İtiraf edeyim ben de üçlü yöneticilikleri hayvanlar üzerinde deniyorum. Doğum verileri belli olan kedi ve köpek gibi gözleyebildiğimiz hayvanlar üzerinde onların ortalama yaş ömürlerini düşünerek çalışmalar yapıyorum.

Fakat tüm bunları geçersek yani kişinin ömrünün tahmini ile uğraşmak yerine ölmüş birinin yaşamını incelersek bu sefer üçlü yöneticilikler çok daha keskin yorumları ortaya çıkarabiliyor. İlla ki 75 ya da 90 yıl ömür biçmemiz gerekmiyor. Örneğin 30 yaşında vefat eden birinin haritasıyla da karşılaşmış olabiliriz. Bu sefer ilk yöneticiliği yaşadı ve bitti demek yerine ömrü bir bütün olarak ele alıp bu sefer 30 yıllık yaşamını üçe bölerek 10’ar yıl şeklinde pay edeceğiz…

Tüm bu nedenlerden ötürü vefat eden Tina Turner’ın yaşamını incelemek ve bu yöntem ile kaleme almak istedim… Örneğimiz yolu ışıkla kavuşan Tina Tuner!

Tina, gece doğumlu bir haritaya sahip. Gece doğum için Ay’a, gündüz için Güneş’e odaklanacağız. Ay’ın yerleştiği burç İkizler; yani hava elementi… Hava burçlarının üçlü yöneticiliği Merkür, Satürn ve Jüpiter olarak sırayla ilerleyecek. (Gece yöneticiliğini ilk sıraya alıyoruz)

1939-2023 arası 83-84 yıllık yaşamını üçe böldüğümüzde yaklaşık 28 yıllık yaşam sürecini bu üç yönetici gezegenle ilişkilendireceğiz. 

  • Yaşamının ilk 28 yılı Merkür yönetiminde,
  • İkinci 28 yıllık 28-56 yaş arası Satürn döneminde,
  • Ve üçüncü 56 -84 arası yıllarını ise Jüpiter döneminde inceleyeceğiz.

Yaşamının ilk yılları Merkür yönetimindedir. 

Merkür, beceri, yetenekler ile ilgili ki Tina’nın haritasında 5. evi kesen burca yerleşmiştir. Bu ev sahne, yaratıcılık ile ilişkilidir. İlk vokal yaptığı 1956 yılında yaş 16 ve profeksiyonda 5. evine denk gelmektedir. Burada Ike Turner (eski eşi) ile tanışmıştır. Aynı evde Venüs’ün de olduğunu görüyoruz. (Evrensel evlilik göstergesi)

Merkür’ü; hem Retro, hem Yay’da (men edilmiş) hem de Güneş’ten yanık(combust) konumdadır. Evliliği ve yaşamının bu yıllarının hiç iyi geçmediğini gözlüyoruz. Hatta evlilik yılı transitinde (26 Kasım 1962) Marsiyen bir evlilik görüyoruz. Tina’nın natal Mars’ı üzerinde transit Jüpiter 7. evde 4° Balık ile kavuşumdadır ve transit 19° Aslan Mars’ı da Tina’nın yükselenindedir. Ay düğümleri Plüton ve Satürn ile hizalanmıştır ve profeksiyonda 12. evi (kayıplar) başlamıştır… Şiddet dolu evlilik yaşamını anlatacaktır…

Yaşamının ikinci dönemi Satürn yönetimindedir.

Satürn’ü retro, Koç burcunda (yoksun) ve güney düğümle birliktedir. Bu yerleşim de ona sorunlar aşılamaktadır. Plak şirketini değiştirene kadar kariyerinin donuk geçtiğini gözlüyoruz. Boşanması bu yıllarda gerçekleşiyor. Önemli projeleri, tanınırlığı, albümleri ile sahnede de bu yıllarda parlıyor. Acı dolu yaşamı ve Satürn’üne yakınlaşan Venüs üçgeni ona parıltı getiriyor. Helenistik metinlerde Venüs’ün sevindiği 5. evde yerleştiğini görüyoruz. Sahne, sanat, vitrin işler, keyif gibi konularla gelen projeler, sorumluluklar bu dönemin göstergesidir.

24° Venüs Yay burcundadır ve mısır sınırı da Satürn’dür. Venüs’ün Satürn’e yakınlaşan (applying) açısı da bu durumu netleştirmektedir. Satürn 9. ev yerleşimi ile kemikleşmeyi, show-bussiness sektörüne emeklerini anlatmaktadır.

Yaşamının son dönemi ise Jüpiter yönetimindedir. 

Jüpiter’i Balık burcunda ve 8. ev yerleşimindedir. Bu ev ona hastalıkları da getirmektedir. Çoklu böbrek yetmezliği, böbrek nakli (8. ev ameliyatlar, Balık’ta böbrek göstergesi Venüs yücelir ki Venüs’ü ile Jüpiter’i kare açıdadır) vb. durumları anlatır.

Böbrek nakli transitinde Venüs’ün 28° ile Balık burcunda natal Jüpiter’i üstünde olduğunu görebilirsiniz. Venüs böbrekler demektir. 8. ev ise ameliyatları anlatır.

Aynı dönemde Amerikan vatandaşlığından ayrılması, İsviçre vatandaşı olması da Jüpiter Balık göstergesidir. Balık, terk etme, inziva, uzaklaşma, crossing-over gibi ikame değişimlerini anlatan burç doğasındadır.

Yeni evliliği de bu döneme denk gelmiştir. 2. evlilik evi 9. ev Koç ve yöneticisi Mars transitte 23°İkizlerde’dir ve natal Jüpiter ile kareye ilerlemektedir. Ayrıca 73 yaş 2. ev profeksiyonudur ki o yıl haritasında evlilik evi 7. evi (natalda 8. ev) Jüpiter yerleşmiştir.

Ayrıca oğullarının ölümleri ile de derinden sarsılmıştır. Jüpiter; 8. evdedir ve çocuklar evi 5. evin 4. evi (ölüm, son)dir. Oğlu Ronnie’nin kolon kanserinden ölümü Tina’nın haritasında yine Jüpiter dönüşü üzerinde olduğunu gözlüyoruz. Çocuklar evinde ise 28° Yay Venüs’ü natal 28° Jüpiter’ine kare yapmaktadır.

Tüm bu bağlantılar onun yaşamı boyunca bir savaşçı olduğunu göstermektedir. İlham alınacak birçok yönü vardır. Bize ondan miras kalan nice sahne, şov ve müzikler dışında yaşamla mücadelesi, insan ilişkileri, pes etmeden hayat sınavlarını vermesi de bizim için ışık olmaktadır…

Yolun ışık olsun Tina!

Kenan Yasin BÖLÜKBAŞI

#deneyselastrolog

Kenan Yasin BÖLÜKBAŞI

26.05.2023, 10.31 Aydos / İstanbul

Akademi irtibat:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

E-mail: info@kenanyasin.com

YouTube: http://bit.ly/2IqDyw5

Kaynaklar:

Frank Clifford, doğum belgesi kaynağımdır. Doğum belgesini kendi medyasında da paylaşmıştır. Astro databankta Rodden derecesi AA’dır.
HINDSIGHT ve ARHAT projeleri