17 yaşında Cezayir asıllı bir gencin Fransız polisi tarafından öldürülmesiyle başlayan isyanın perde arkasındaki gerçekleri dünya astrolojisi verileri ışığında inceleyelim…

Tüm dünya pandemi sonrası ekonomik problemlerle karşılaştı… Fakat ekonomi daha öncesinde sorunla mücadele ediyordu. 2020 yılındaki Kova burcunda kavuşan Satürn Jüpiter ikilisi ekonomik sorunların siyasi konjonktüre yansımasına vesile oldu. 20 yılda bir kavuşan Satürn Jüpiter ikilisi bu sefer Kova’da sivilizasyonu hedef aldı. Fransa’nın yönetimi de bu durumdan etkilenmiş haldedir.

Milletvekillerini ve partileri hiçe sayan siyasi bir hükümet ile yönetime devam etmektedir. Kısaca parlamentonun görüşlerinin geçersiz kılındığı bir ülkeden bahsediyoruz…

Görselde içteki harita Fransa’nın 5. Cumhuriyet ilanını esas alan kuruluş haritasıdır. Farklı kaynaklarda tarihi farklı kullananları görebilirsiniz. Benim temel aldığım bu kaynak Liz Greene’nin çalışmasıdır. (Rating B)

İçteki Fransa haritasına dışta gördüğünüz Satürn Jüpiter kavuşum (Başkent Paris koordinatlı) haritasını yansıtıyoruz. Gördüklerimiz olayların boyutunu anlatıyor.

Dünya haritalarında parlamentoyu, avam kamarasını, bakanları gösteren 11. ev üzerinde S/J kavuşumunun oturduğunu gözlüyoruz. (w.s. Kova, 11. ev)

Bu kavuşum Fransa’nın 2° Mars’ı ve 3° Venüs’ü ile büyük hava üçgeni oluşturuyor. Mars, halkın sağlık ve refahını anlatan 1. ev yöneticisi ve Venüs de ülkenin komşularıyla ilişkilerini ve açık düşmanlarını gösteren 7. ev yöneticisidir. Bu durumda büyük hava üçgeni olumsuz anlamıyla ülkede iç isyanları ve dış güçlerin açıkça baskılarıyla oluşacak kaosu, agresyonu kusursuz bir uyumla ortaya çıkarıyor. Aslında Parlamento durumun farkındadır. Fakat yönetim 11. evin taşıdığı anlamları hiçe saymaktadır.

S/J kavuşum haritasındaki Mars’ın, ülkenin ASC’sine 3° orb ile yerleşmesi, halkın kışkırtmalara açık olduğunu, savurgan ve agresif tutum sergileyeceğini anlatmaktadır. Ülke haritasındaki Satürn’ün ise Asc ve Mars ile uyumlu açısı vardır fakat işleri değiştiren bu sefer Satürn’e gelen Güney Ay düğümüdür. Kısaca kayıplar, zorbalık, kollu kuvvetler(Mars) ile yönetim şekli (Satürn) arasında geçmişten beri gelen tatsız olayların (GAD) kusursuz şekilde (üçgen açı) cereyan edeceğini anlatmaktadır.

Geçmiş Olaylar ve Fransa’nın EU ile Bağlantısı

Cezayir asıllı 17 yaşındaki gencin polis tarafından öldürülmesi, ayaklanma ve iç isyan başlangıcı gibi görülebilir fakat içte bu durumu körükleyen başka etmenler de olmuştur. Örneğin 2017’de iç güvenlik yasasında değişiklik yapılmıştır. Bu yasa değişikliğinin vesilesi ile polisin orantısız güç kullanımı tetiklenmiştir. Ayrıca yine önceki yıllarda emeklilik yaşı 64 olarak değiştirilmiştir. Artan gıda, gaz ve enerji fiyatları sebebiyle de halk, yönetimi sorgulamaya başlamıştır.

Tüm bu yaşananlar diğer Avrupa Ülkelerinde de benzer şekilde cereyan ediyor fakat patlak veren nokta genellikle Fransa oluyor. Daha önce de sarı yelekliler protestoları yine Fransa’da başlamış ve diğer ülkelere yayılmıştı.

Bu durumda Fransa’nın Avrupa için bir protesto merkezi olduğunu net şekilde söyleyebiliriz. 

Astrolojik olarak Avrupa Birliği kuruluş haritası ile Fransa’nın haritasını karşılaştırdığımızda bu durumu net şekilde gözleyebiliyoruz. Özellikle Fransa haritasındaki Uranüs, Chiron karşıtlığı; AB kuruluş haritasının Asc/Dsc aksına yerleşmektedir.

Uranüs ve Chiron iki aykırı göstergedir. Uranüs; devrimleri, isyanları, ayaklanmaları ve aykırılıkları anlatır. Chiron ise ait olamama, soykırım, ırk, din, dil gibi ayrımcılıklarla ilişkilidir. Fransa haritasındaki bu ikilinin karşıtlığı ülke içinde gettolaşmaları, farklı etnik kökene ait olan vatandaşların çatışmalarını anlatacaktır.

Değerli astrolog Charles Harvey (Anima Mundi) ise bu durumu halkın bir toplum içinde bireyleşmesi süreci olarak adlandırır. Kısaca Uranüs ve Chiron bağlantılarında kendimizi bir birey olarak ifade edebilmek, içinde yaşadığımız çevre ve toplum içerisinde yer edinmek için önce o çevre ya da toplumu kışkırtmak, bozmak adına girişimlerde bulunuruz.

Burada Uranüs’ü anlamlandırmak için bir değerli ismi daha zikretmeliyim. Liz Greene’in şahane açıklamalarıyla dolu “The Art of Stealing Fire: Uranus” kitabında da benzer yorumlarını gözleyeceksiniz…

Kısaca Fransa haritasında vatandaşların bil hassa farklı etnik kökenlere ait olanların bireyleşme anlayışı için toplumsal normları deşme öyküsü barınıyor. Detaylar için: “Modern Astrolojide URANÜS ve KOVA BURCU İlişkisi…” adlı makalemi okuyabilirsiniz.

https://deneyselastroloji.com/2023/05/16/modern-astrolojide-uranus-ve-kova-burcu-iliskisi/

Fransa haritasındaki bu karşıtlık, Avrupa Birliği haritasında direkt yatay aksa oturuyor. Haliyle Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için Fransa’nın varlığı tamamen bir protesto merkezine dönüşüyor. Bu nedenledir ki benzer olaylar Belçika’da da gözlenmekte. Sosyal ve ekonomik etkiler çoğunlukla aynı olduğu için diğer batı Avrupa ülkelerinde de aynı isyan ya da ayaklanmaları gözlüyoruz…

21 Haziran itibariyle Güneş’in 0° Yengeç burcuna girişini (ingress) kabul ettiğimiz 3 ay boyunca etkili olan Fransa’nın mevsim giriş haritasında yükselen yöneticisi Mars, köşe 10. evde olduğu için 3 aylık harita yöneticisi olarak kabul edilecektir. (Bonatti çalışmaları; 1. evde bir gezegen yoksa Asc lorduna bak, köşe evde ise o gezegeni yıl lordu/harita lordu olarak kabul et, der.)

Marsiyen bir üç ay Fransa’yı beklemektedir. Mars Aslan burcundadır. Yani yönetimi, bürokrasiyi öne çıkarır. 10. evde oluşu iktidarın ya da yöneticinin asla hata yapmasına müsaade etmemesini, halkın yönetim şeklindeki sorunlara göz yummayacağını anlatır. 

Mars, Aldebaran yıldızları ile hizalanmıştır. (Deklinasyonda hizalı) Ptolemy zaten Aldebaran’ın Mars tipi bir yıldız olduğunu belirtmiştir. Savaş ve askeri başarı ile ilişkilidir fakat başarı dememiz için Mars’ın asaletini, aldığı açıları değerlendirmek gerekir. En başta kendisi bir gece gezegeni olarak gündüz sektindedir ki Güneş’e göre Oksidental (batısal) konumdadır. Venüs kavuşumu iyicil bir etki verse de Venüs’ün açık düşmanları anlatan 7. evi (Boğa) yönetmesi ve gizli düşmanları anlatan 12. evi (Terazi) yönetmesi bu durumun iyicil olmadığını göstermektedir.

Mars ile hizalanan Aldebaran çok fazla tehlikenin eşlik ettiği şiddeti, orantısız gücü net şekilde ifade etmektedir. Ayrıca Vivian Robson (Fixed Stars & Constellations in Astrology) bu yıldıza eğer ki Ay da eşlik ederse ölüm, bıçaklanma, darbe ve düşüş anlamlarına geldiğini ifade eder. Tam da Fransa’da yaşanan polisin orantısız güç kullanımı sonucu öldürülen vatandaşı ve bu olay ile büyüyen ayaklanmayı anlatmaktadır.

Ülke Haritası ile Ingress Karşılaştırması

Mevsim giriş haritasını Fransa haritası üzerine yerleştirdiğimizde sorunlu Mars ve Aslan stelyumu, ülke haritasının 5. evine yerleşti. 5. ev bürokrasiyi anlattığı gibi merkezleri de anlatır. 11. ev/ 5. ev aksı merkezlerde toplanmayı, pankartlar açmayı, sokak yürüyüşlerini, protestoları resmeder. Buradaki Aslan vurgusu ve Ay, Venüs, Mars vurguları gençleri de anlatmaktadır. Özellikle Fransa’nın banliyölerinde yaşayan gençlerin olayları daha da hararetlendirdiğini net şekilde gözlüyoruz. Olaylardan sonra gözaltına alınanların 3’te 1’inin gençlerden oluştuğunu ifade eden başbakan Macron, bu süreç sonrası tüm ebeveynleri sorumlu olmaya çağırdığı söylemleri ile gündeme geldi. 

Haritada gördüğümüz semboloji gençleri ifade ettiği gibi doğal ateşin, kundaklamanın göstergesi Mars’ı direkt anlatıyor. Kayıtlara göre 500 kamu binasının ateşe verilişi, 1900 aracın yakılışı ve kamusal alanlarda 3880 kundaklama yapıldığı gözlüyoruz. (Euronews)

Haritada Chiron’un direkt Asc’ye yerleşmesi de olayların ırkçılık ya da ayrımcılıkla ilişkili olduğunu özetliyor. Neptün ile Güney düğüm kavuşumu kitlesel olarak inançların, ideolojilerin zorluğunu da yansıtıyor ki ölen gencin Cezayirli olduğu düşünülürse bu yerleşke için islamafobik bir tutum sergilendiğini de ifade edebiliriz.

Emmanuel Macron ve Ingress Karşılaştırması

Macron’un harita kaynağı değerli kolektör Sy Scholfield’e aittir. (Rating AA) Dışta ise mevsim giriş haritasını görüyoruz. Macron’un açık düşmanları gösteren 7. evinde Aslan stelyumunu görüyoruz. Macron’un Retro Mars’ı üzerine yansıyorlar. Bu yerleşim hızlı kararlar almayı sevmeyen ve yenilgiyi göze alamayan bir savunma gücünü anlatıyor. Ayrıca Macron 45 yaş profeksiyonunda ki bu da 10. evine denk geliyor. 10. ev iktidarı, yönetimi anlatır ki profekte ettiğimiz 10. evi de natalda 7. evine denk gelir. Yinelenen bir gösterge ile karşılaşıyoruz…

Haliyle Macron bu durumda kendi yönetimini eleştiren açık düşmanları ile karşı karşıya. Profekte ettiğimiz 4. evi de natalda 1. ev olarak gördüğümüz Plüton yerleşimi var. 10. ev iktidarı ve 4. ev muhalefeti anlatır. Plüton ve Mars baskısı Fransa’da iktidara muhalefet olan aşırı sağcı rejimin bu olaylardan faydalandığını anlatıyor. Bu durumdan rant sağlayacak olan aşırı sağ partisi ki bu nedenle olaylara karışmıyor ve hatta köpürtüyorlar da olabilirler… Aşırı sağ partililer Macron’un emniyet ve güvenliği sağlayamadığı yönünde halk için olumsuz bir politika izlemekteler…

Plüton Kova girişinden sonra retro hareketi ile tekrar Oğlak burcuna döndü. Tam 29 derecelerde iken Macron’un 29° Mc’si ile açı kurmakta. Bu da yönetim şeklindeki baskıcı rejim ile yeniden uğraşması, Plüton’un retro olmadığı dönemde izlediği politikayı şimdi yeniden gözlemlemek zorunda kalmasını anlatıyor.

Macron; Uranüs karşıtlığı da yaşamaktadır. 84 yıllık Uranüs döngüsünü düşündüğümüzde tam yarısı 42 yaş civarı Uranüs-Uranüs karşıtlığı yaşarız. Macron bu sürecin içerisindedir. Bu nedenle bireysel olarak düşünemediği, içinde bulunduğu toplum ve hatta kitlenin etkisiyle hareket etmeyi deneyimlediği bir zamanındadır.

Bu durumu Charles Carter (C.E.O Carter – The Principles of Astrology) “subsumption doktrini” olarak açıklar. Kapsayıcılık ya da boyun eğme doktrini olarak Türkçeleştirebiliriz. Doğum haritalarımızın yüksek titreşimli haritalara dâhil olduğunu ve bu haritalardan bağımsız bir şekilde haritamızın incelenmeyeceğini anlatır. Mundane (Dünya) astrolojisinde ise bu görüşü önemli kişilerin (başkan vb.) haritaları ile ulusların haritaları arasında karşılaştırarak gözlemleriz…

Açıkça Macron, kendi yaşamsal deneyimlerini toplum merkezinde yaşamakla karşı karşıya kaldığı bir dönemdedir. Onun için bu zorlu deneyim önemli kararlar almasını ve aldığı kararların arkasına durmasını öğütlemektedir. Açıkça natal retro Mars’ının tetiklendiğini görüyoruz. OHAL durumuna getirmemek için çabaladığını söyleyebiliriz. Olayların ana kök nedeninde ırkçılık vb. Etkiler görülse de en baş öncelik ekonomik ve sosyal durumun çöküş içinde olmasıdır ki Macron asıl bu kök nedenle (Plüton transiti) uğraşacak gibi gözüküyor.

* * *

ÇÖZÜM SÜRECİ

Tüm bu yaşananları özetlersek, batı kapitalizmi ile Uranüs’ün ve doğu sosyalizmi ile de Neptün’ün çarpıcı yerleşimleri ışığında Avrupa’nın önemli bir çıkmaz içinde olduğunu söyleyebiliriz. Olaylar münferit gibi gözükmesine rağmen büyük tabloda Chiron etkileri ile tamamen yönetim ve idari planların yeterli olmadığı bir rejim durumu söz konusudur. Protestolar daha evvel olduğu gibi hareketsizleştirilse de yeniden nüksetmeye devam edecektir.

Bu durum sadece Fransa değil, birçok Avrupa ülkesi için de geçerlidir. Halkın bireyleşme çabası içinde Kova vurgusunun önem kazanması uzun soluklu bir değişimin içinde olduğumuzu açıkça belirtmektedir. Ekonomik parametrelerin düzensizliği nasıl ki sosyo-ekonomik koşullara etki ediyorsa siyasi yönetimi de zora sokmaya devam edecektir. Globalleşmenin önemi de burada ortaya çıkmaktadır.

Bireyleşme için mücadele eden halkın ihtiyaçlarını öncelik tutmak bir çıkış noktasıdır. Bu sayede istenilen düzen yeniden sağlanabilir. Gördüğünüz gibi sorunların temelinde Mars gezegeni vardır. Mars’ın formülü ise: Mars – Ay – Satürn’dür. Mars’ı düzenleme çabası Ay’ın kontrolünden geçer. Ay; dünya astrolojisinde halkı ve ihtiyaçları anlatmaktadır. Bu konulara eğildiğimizde de Satürn’e erişiriz; yani düzene… 

Formüller hakkında son çalışmam “Astrolojide Gezegen Formülleri” kitabımı tavsiye ederim…

Kenan Yasin BÖLÜKBAŞI

#deneyselastrolog

03.07.2023, 09.22, Güre / Balıkesir

Akademi irtibat:

Whatsapp: +90 0533 816 56 88

E-mailinfo@kenanyasin.com

YouTube: http://bit.ly/2IqDyw5

KAYNAKÇA

Liz Greene – The Art of Stealing Fire: Uranus
Charles Harvey – Anima Mundi, The Astrology of the Individual and the Collective
Euro News – euronews.com/2023/07/02/french-riots-nahels-grandmother-calls-for-end-to-violence-on-streets
Vivian Robson – Fixed Stars & Constellations in Astrology
Ptolemy – Tetrabiblos I&II
Ben Dykes – Bonatti on Mundane Astrology
C.E.O Carter – The Principles of Astrology
Kenan Yasin – Gezegen Formülleri