BİRİNCİ OTURUM

2 Haziran Pazar günü saat 9.30 da başlayacak olan LGS Sözel sınavının haritasında ASC’nin 5 derece 47 dakika Aslan burcunda olması öğrencilerin sınav gününe özgüvenle yaklaşabileceklerine işaret eder. Kendine güven enerjisi, sınavda kendilerini ifade etmelerini, yaratıcı olmalarını ve potansiyellerini ortaya koymalarını teşvik edebilir. Güneşin 11. Evde kıstırılmış burç İkizler ’de olması öğrencilerin sınavda kendilerini sıkışmış hissedebileceklerini gösterebilir. Kendilerini rahat ve özgüvenli hissetmeleri önemli olacaktır. Güneş’in 10. Ev almuteni olması, MC noktası Koç (Ateş-Hava) ile element uyumlarının olması sınavda başarı için hedeflerine odaklanmalarını, yorulmadan canla başla çalışmalarını sağlayabilir. Güneşin Venüs ile kavuşumu ve Venüs’ün Güneşten yanık olması, seçimlerini odaklanarak yapacaklarını gösterebilir. Güneş’in ve kavuşumda olduğu Venüs’ün Ay düğümleriyle olan olumlu açıları, sınavda desteklenmiş hissetmelerini ve başarı için gerekli motivasyonu bulmalarını sağlayabilir. Geçmiş bilgilerini, o zamana kadar öğrendiklerini sınavda kullanabilmelerine olanak verir. Güneş’in Ay ile irade açısında olması, isterlerse zihinlerini etkin bir şekilde kullanabileceklerini, ortaya koyabileceklerini gösterebilir. Güneş’in Satürn ile kare açıda olması, sınavda zaman, süre anlamında bazı zorluklar yaşayabileceklerini gösterebilir. Bu konuda dikkatli olmaları ve odaklarını kaybetmemeleri gerekir. Odaklandıkları zaman, oluşabilecek sorunlarla başa çıkabilirler. Güneş İkizler ’in dispozitörü Merkür’dür. Bu durum öğrencilerin zihinsel olarak uyanık olmalarını ve hızlı düşünmelerini sağlar, aynı zamanda sınavda odaklanma ve derinlemesine çalışma gerekliliğini de vurgular. Güneş’in ortalama hızından daha yavaş olması, bilgiyi hızlı bir şekilde değil de sabırla ve derinlemesine düşünerek ortaya çıkartabileceklerini düşündürür.

Sınav güneş gününde, Ay saatinde başlayacak ve 50 dakika sonra Satürn saatiyle devam edecek. Aydınlık bir ortam, zihnin açık ve berrak olduğu zamanlarda sınavın başlayacağı ve devam edeceğine işaret edebilir. Satürn zamanıyla birlikte disiplin ve ciddiyet gerekli olabilir. Sınavın sonlarına doğru zaman yönetimine dikkat etmeleri gerekebilir.

Ay saati ile başlayan sınavda Ay Belllatrix yıldızı ile paraleldir. Bellatrix yıldızı  Bernadette Brady’e göre zorlu ve uzun bir mücadelenin ardından kazanılan başarıdır. Ruhun karanlık tarafıyla yüzleşme aracılığıyla kazanılan başarılardır. Orion takımyıldızında tanrı Osiris’in sol omzudur. Uzun ve çoğu kez zorlu bir mücadele yoluyla gelen başarıyı temsil eder. Potansiyel vaat eder ama kişinin o potansiyele sadece ruhun zor yönleriyle uğraşacağı bir yolculuk yoluyla ulaşmasını ister. Kendi zayıflıklarını bilerek başarıya ulaşabilir. Başarı için kendini zorlamak ve mücadele gerektirir. 

Ay’ın Koç Burcu’nda ve normalden hızlı oluşu, 9. evin sonlarında MC derecesine yakın oluşu, hızlı düşünme, aktif bir zihin ile hedeflerine ilerlemede istekli olacaklarını gösterir. Ancak burada hızlı düşünme yeteneklerini kullanırken, aklına ilk geleni hemen doğru olarak düşünmekten kaçınmak, bu konuda dikkatli olmak gerekir. Ay ile ASC element uyumuna baktığımızda (Ateş-Ateş) istediğini elde etme güdüsünün yüksek olacağını söyleyebiliriz. Son dördün fazında olması, artık bu zamana kadar yaptıkları çalışmaların değerlendirilmesi ve tamamlanması, sonuçlanma döneminde olduklarına işaret eder. Ay haritada 12. evin yöneticisi ve evin içindeki Başarı Noktasının (Yengeç) yöneticisi. Bu durum öğrencilerin içsel dünyalarıyla bağlantılı olarak sınavda başarı elde etme potansiyeline sahip olduklarını işaret eder. Ay’ın KAD ile kavuşum, GAD ile karşıt açıda olması duygusal dengeyi korumakta bazı zorluklar yaşayabileceklerini ve içsel çatışmalarla başa çıkmak zorunda kalabileceklerini gösterebilir. Sınavda stres ve kaygıyı kontrol altında tutmaları başarıları açısından önemli olacaktır. Ay’ın Güneş ve Venüs’le sextil açıda olması bu içsel dengeyi bulmak için odaklanabileceklerini gösteren olumlu bir göstergedir.

Sınavın son dakikaları ise Satürn saati ile devam edecek. Satürn haritada 8.evde Balık Burcu’nda, haritadaki 6. ve 7. evin yöneticisi. Satürn bu sınavın zorlu olabileceğini, disiplin ve sabır gerektirdiğini, ciddiyetini ve sorumluluklarını vurgular. Pallas ile üçgen açıda olması stratejik düşünme yetenekleri ile planlama yaparak Güneş ile olan karesinden doğabilecek zorlukların, örneğin zaman yönetimi konusunda çıkabilecek sıkıntıların üstesinden gelebileceklerini gösterebilir. Sınavda zaman yönetimi konusunda strateji yapmak oldukça önemli olacaktır.

 MC Koç Burcu’nda ve yöneticisi Mars MC ile dip dibedir. Mars yönettiği Koç Burcu’nda, 10.evde güçlü ve asaletli bir konumdadır. Ayrıca 9. evdeki Zafer Noktasının yöneticisi, sınavlar evi dediğimiz 5.evin de (Akrep) de yöneticisi ve almutenidir. 10. evde yaptırımı yüksektir ve 10.evin Oğlak Burcu’nun doğal evi olduğunu, Mars’ın da Oğlak Burcu’nda yüceldiğini düşünürsek öğrencilerin hedeflerinde başarıya ulaşmak için cesur, kararlı, disiplinli ve odaklanmış şekilde hareket etme potansiyeline sahip olduklarını gösterir. Gelecekteki başarıları için sağlam bir temel oluşturmalarına yardımcı olabilir. Mars normalden hızlıdır, enerjik ve kararlı bir şekilde ilerleyebileceklerdir. Bu hızlılık ani hareketlere de sebep olabilir. Sınavda ani hareketlerden kaçınıp odaklanmaya önem vermeleri yararlı olacaktır. 4.evdeki Pallas Akrep Burcu’nda yöneticisi Mars’tır. Bu yerleşimle öğrencilerin akıllarını ve stratejik düşünme becerilerini güçlü bir şekilde kullanabileceklerini söyleyebiliriz. Ayrıca MC derecesinin Mısır sınırı da Mars’tır. Ancak Başarı Noktasının Mars ile kare açıda olması, sınavda bazı zorluklarla karşılaşabileceklerini, bunları aşmak için kararlılıkla çalışmaları gerektiğini işaret eder. 

 MC 23 derece 18 dakika Koç Burcu, Manilius’a göre Koç Burcu’nun 3. dekanında olan MC noktası İkizler enerjisi barındırır. İkizler yöneticisi Merkür Boğa Burcu’nda 27 derece ile son derecelerde, 10.evdedir. Merkür sınavın konusu olan sözel ve dil becerilerini anlatır. Merkür’ün normalden hızlı olması sözel ve dil becerilerinin güçlü olabileceğini ve pratik düşünebileceklerini gösterir. Neptün ile sextil açısı hayal gücünü de işin içine katabileceklerini gösterebilir. Uranüs ile kavuşmuş olması beklenmedik fikirler ve çözümler üretebileceklerini gösterebilir. ASC ile sextil açıda, kendilerini rahatça ifade edebilir, sınavın gerektirdiği zihinsel esnekliği, sözel ve dil becerilerini kullanabilirler. Merkür’ün, Şans Noktası İkizler olduğu için noktanın yöneticisi olması olumlu bir göstergedir, becerilerini kullanmada şans da veriyor olabilir. Başarı Noktasıyla sextili başarıya ulaşmak için bu zihinsel becerilerini kullanabileceklerini işaret eder. Başarı Noktasının Pallas ve Neptün’le oluşturduğu büyük su üçgeninden aldığı desteklerle stratejik düşünme becerisi ve yaratıcı çözümler bulma becerisini başarıya ulaşmak için kullanılabilir. Merkür’ün Plüton ile kontra-antiscia olması, öğrenciler sınavın hayatlarına katacağı değişim ve dönüşümü göremiyor, fark edemiyor olabilirler. 

Şans Noktasını Jüpiter ve Venüs’ün iki iyicilin arasında olması olumlu bir göstergedir. Zafer Noktasının ASC ile üçgen olması hedeflerine ulaşmak için güçlü bir motivasyona sahip olabileceklerini, potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak için kararlı olabileceklerini gösterebilir. Pallas’ın Uranüs ile karşıt olması beklenmedik, farklı stratejilere de açık olmaları gerektiğini işaret edebilir. 

Son tutulma olan 8 Nisan Güneş tutulmasına bakarsak 9.evi tetiklediğini görebiliriz. Sınav bittikten sonra Ay, tutulma derecesi olan 19 derece Koç Burcu’na gelecek. Bu tutulmanın 9.evi tetiklemesi, 3-9 aksı bilgi ve eğitim aksıdır, bilgiye odaklanıldığı bir dönem olduğunu ve bu sınavla bir değişim, dönüşüm olacağını belirtir.

ASC derecesinin (6 derece Aslan) Sabian sembolü, eski moda bir kadın ve modern bir kız. Geleneksel ile modern arasında denge ve uyum arayışı. Yani geleneksel yöntemlerle öğrendikleri bilgiler ile son zamanlarda modern teknikler, taktik ve ipucu olarak edindikleri bilgileri birlikte ve uyum içerisinde kullanmalılar. Potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmek için farklı, güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurmalarının da gerekliliğine işaret edebilir.

 Çanak tipi bu haritanın başı çeken gezegeni Plüton önemlidir. Derin dönüşümler, güçlü değişimlere işaret eder. Öğrencilerin hayatlarında önemli bir dönemeçte olduklarını ve büyük değişimlere hazırlandıklarını gösterir ki lise, ortaokul hayatından sonra önemli bir değişimdir. Öğrencilerin gelecekleri hakkında derinlemesine düşünmelerine, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfetmelerine ve dönüşümlerine bir fırsat sunabilir. Plüton’un Jüpiter ile üçgen açıda olması, bu dönüşümleri için fırsatlarla karşılaşabileceklerini ve bu fırsatları kullanarak güçlü bir şekilde ilerleyebileceklerini işaret eder. Ancak aşırılıklara ve güç mücadelelerine dikkat etmeleri gerekir.

İKİNCİ OTURUM

Saat 11.30’da başlayacak olan sayısal bölüm sınavında ise ASC 29 derece 29 dakika Aslan, yöneticisi Güneş İkizler 10.evdedir. ASC anaretik dereceye yerleşmiş. Bu durum öğrencilerin sınav öncesindeki heyecanını ve stresini arttırabilir. Güneşin normalden yavaş olması sakin ve kararlı bir şekilde sınavla başa çıkmalarına yardımcı olabilir. Sınavın Satürn saatinde başlaması disiplin ve sorumluluk gerektiren bir şekilde başlamasına işaret edebilir. Jüpiter saatiyle devam eden süreçte Jüpiter’in 1 derece İkizler 10.evde olması, Jüpiter İkizler Burcu’nda her ne kadar men edilmiş durumda olsa da üçlü yöneticilik ve dekan yöneticiliğine sahiptir. Geniş bir bilgi yelpazesiyle çeşitli konularda bilgi sahibi olabileceklerini ve bu çeşitliliği sınavda olumlu kullanabileceklerini düşünebiliriz. Jüpiter’in sınavlar evi olan 5.evi yönetmesi sınav süresince olumlu bir enerji verebilir ve krizler evi 8.evi yönetmesi sınav süresince karşılaşabilecekleri zorluklardan öğrenme fırsatları sunabilir. Krizleri fırsata çevirebilmeleri önemli olacaktır. Jüpiter’in Güneş ışınları altında olması etkisini sınırlandırır ve ASC ile olan kare açısı da özgüvenleri konusunda aşırıya kaçmadan, gerçekçi olarak motive olmaları gerektiğini gösterebilir. Jüpiter’in Mirfak Yıldızı ile kavuşumu vardır. Mirfak yıldızı Bernadette Brady’e göre mücadele odaklı, savaşma ve rekabet arzusu ile ilişkilidir ve Jüpiter doğasındadır. Bu kavuşumun genellikle cesaret verici etkisiyle hedeflere odaklanmalarını ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmanı teşvik edebileceğini düşünülebilir. MC 24 derece 2 dakika Boğa, yöneticisi Venüs 11 derece 40 dakika İkizler 10.evde ve 10.evin almutenidir. Venüs Güneş’ten yanık, seçimlerini odaklanarak yapabileceklerini söyleyebiliriz. Güneş ile elementlerine baktığımızda (Hava-Toprak) bilgiye dayalı bir başarı olabileceğini söyleyebiliriz. Ay ve KAD ile sextil, GAD ile üçgen açıda, olumlu açıları olması hedeflerinde sabit, kararlı ve istikrarlı olmalarını ve hedeflerine odaklanmalarını sağlayabilir. 10.evde Boğa Burcu’nun son dereceleri de olan Merkür ve Venüs arasındaki karşılıklı ağırlama hedefleri konusunda zihinsel becerileriyle ve analitik yetenekleri ile desteklenebileceklerini söyleyebiliriz. ASC derecesinin (30 derece Aslan) Sabian sembolü mühürlenmemiş mektup. Bilgilerini açığa çıkması olarak düşünülebilir. Sınavın adil şekilde uygulanması ve değerlendirilmesi için görevlilerin dürüstlüğüne güvenmek de önemli olabilir. Henüz belirlenmemiş bir gelecekleri var ve potansiyellerini tam olarak sergileme şansına sahip olabilirler. Her öğrenci kendi potansiyelini keşfetme ve ilerleme yolculuğunda bir mektup gibi açılmak için bir fırsat bulabilir.

 Özetle, hedeflerine ulaşmada güçlü bir potansiyele sahip olacaklar. Zihinsel ve analitik yetenekleri önemli rol oynayacak. Başarıya ulaşmada enerjilerini dengelemeleri, stresi kontrol altında tutmaları gerekir. Dikkat dağıtıcı etkenlere karşı odaklarını korumaları önemlidir. Stratejik düşünme becerilerini kullanmaları, aşırı rekabetçilik ve sabırsızlıktan kaçınmaları gereklidir. Sınavda başarı için hem akademik becerilerini hem de duygusal ve içsel dayanıklılıklarını kullanmaları gerekecek. Esneklik, odaklanma ve stratejik düşünme sınavı en iyi şekilde geçirmelerine yardımcı olacak. Kendilerine güvenmeleri, motivasyonlarını korumaları ve sınavın her aşamasında odaklanmaları önemlidir. Duygusal ve zihinsel olarak hazır olmaları iyi hissettirecek. Zorluklar ve yoğun çaba gerektirse de doğru stratejiler ve güçlü bir odaklanma ile başarı elde etme olasılıkları oldukça yüksektir. Hızlı düşünme yeteneklerini kullanırken hemen akla ilk gelen cevaba gitmekten kaçınmalı, dikkatlerini ve odaklarını kaybetmemeliler. Sınava başladıklarında odaklanıp açık, berrak ve hızlı düşünen zihinlerini kullanarak soruları cevaplandırırken zaman yönetimine de dikkat ederlerse sınavlarının olumlu olacağı ve uzun zamandır verdikleri emeklerin, çalışmaların karşılıklarını alacakları bir zaman olduğunu gösteriyor harita diyebiliriz. Hedeflerine ulaşmak için azimli olmaları gerekir. Stres ve kaygı kontrolünü iyi yapabilirlerse sınavları gayet başarılı geçecektir. Haritanın potansiyel etkileri bu şekildedir.

Sınava girecek tüm öğrencilere başarılar diliyorum.

Deneysel Astrolog Eylem ÇALI